Za Horami-Kunštatský sekáč-Seminář1-Seminář2-Seminář3-Seminář4-Seminář5-Seminář6-Seminář7
Vzdělávací akce - semináře
Občanské sdružení Za horami Orlické Záhoří
517 64 Orlické Záhoří 18, IČO: 27056163,
Bankovní spojení: ČSOB,a.s. Poštovní spořitelna č.ú.: 218277248/0300
www.oszahorami.eu

Občanské sdružení Za horami a Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Záměl
v rámci realizace vzdělávacího programu č. 08/005/3310a/452/001700
 Kunštátský sekáč,

který byl podpořen z EAFRD „Evropský zemědělský fond pro rozvoj
 venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“  pořádají
ve dnech 22. – 23.5.2009 v Orlickém Záhoří v budově obecního úřadu,

vzdělávací seminář na téma:
„Šetrná turistika v přírodně cenných územích (CHKO)“

Program:

22.5.2009
08  - 12 hod. Šetrná turistika v přírodně cenných územích (CHKO)
                    Ing. Josef Hájek – AOPK – SCHKO Orlické hory, Pavel Tichý
13 – 17 hod.  Pavel Tichý - Legislativa, dotační možnosti

23.5.2009
8 – 17 hod. Exkurze
                 Šetrná  turistika v přírodně cenných  územích (CHKO)
                 Orlické Záhoří - Trčkov
                 Průvodci exkurzí – Ing. Josef Hájek a PhDr. Josef Lukášek

Vstupné na seminář včetně exkurze ZDARMA !!!!!

Prosíme o zaslání závazných přihlášek do 15. 5. 2009
na kontaktní osobu: J. Matyášová

Přihláška ke stažení na www.oszahorami.eu
e-mail: sdruzeni@oszahorami.eujana@oszahorami.eu

tel./fax: +420 494 593 150
tel.: +420 737 012 205

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Všechny texty jsou chráněny Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.