Za Horami-Kunštatský sekáč-Seminář1-Seminář2-Seminář3-Seminář4-Seminář5-Seminář6-Seminář7
Vzdělávací akce - semináře

Občanské sdružení Za horami Orlické Záhoří

517 64  Orlické Záhoří 18, IČO: 27056163, Bankovní spojení: ČSOB,a.s. Poštovní spořitelna č.ú.: 218277248/0300 www.oszahorami.eu


Občanské sdružení Za horami a Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Záměl
v rámci realizace vzdělávacího programu č. 08/005/3310a/452/001700
Kunštátský sekáč,
který byl podpořen z EAFRD „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“
pořádají
ve dnech 26.6. a 28.6.2009 v Orlickém Záhoří v budově obecního úřadu,
vzdělávací seminář na téma:
MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ.
Seminář má oslovit a informovat  řemeslníky a výrobce, kteří v Orlických horách žijí, pracují  a vyrábí své výrobky, jak postupovat, aby své výrobky mohli opatřit  značkou: Orlické hory – originální produkt. A  dále je určen všem začínajícím řemeslníkům - podnikatelům v regionu .
Více o podmínkách a postupu certifikace se dozvíte na tomto semináři, který je pro všechny účastníky,  
včetně praktických workshopů v neděli zdarma.

Program:
26.6.2009
08 - 12 hod. Marketing místních produktů
Pavel Tichý
Luboš Řehák

13 – 17 hod. Marketing místních produktů
Vladislav Bukáček
Pavel Tichý

28.6.2009
8 – 17 hod. Exkurze
Jarmark Orlické Záhoří – workshopy (Petra Beranová)

Vstupné na seminář včetně exkurze ZDARMA !!!!!

Přihláška ke stažení na www.oszahorami.eu
e-mail:
sdruzeni@oszahorami.eu
jana@oszahorami.eu

tel./fax: +420 494 593 150
tel.: +420 737 012 205

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Všechny texty jsou chráněny Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.