Za Horami-Kunštatský sekáč-Seminář1-Seminář2-Seminář3-Seminář4-Seminář5-Seminář6-Seminář7
Vzdělávací akce - semináře

ObčanskésdruženíZahoramiOrlickéZáhoří

517 64  Orlické Záhoří 18, IČO: 27056163, Bankovní spojení: ČSOB,a.s. Poštovní spořitelna č.ú.: 218277248/0300 www.oszahorami.eu


Občanské sdružení Za horami a Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Záměl
v rámci realizace vzdělávacího programu č. 08/005/3310a/452/001700
Kunštátský sekáč,
který byl podpořen z EAFRD „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“
pořádají
ve dnech 9. - 10. října 2009
v Neratově – Bartošovice v Orl.h. (restaurace LILIE)
a dále dle programu exkurze (Orlické Záhoří, Pěčín)
vzdělávací seminář na téma:
VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPORY ENERGIE NA VENKOVĚ, VÝROBA BIOPALIV

Program:

9. října 2009
08 - 12 hod.
Využití obnovitelných zdrojů a úspory energie na venkově, výroba biopaliv
Ing. Verner
13 – 17 hod.
Využití obnovitelných zdrojů a úspory energie na venkově, výroba biopaliv
Ing. Verner
Ing. Janovec

10. října 2009
8 – 17 hod.
Exkurze
Orlické Záhoří, Pěčín
Ing. Verner, Ing. Janovec

Vstupné na seminář včetně exkurze ZDARMA !!!!!
Přihláška ke stažení na www.oszahorami.eu
e-mail:
sdruzeni@oszahorami.eu
jana@oszahorami.eu

tel./fax: +420 494 593 150
tel.: +420 737 012 205

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Všechny texty jsou chráněny Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.