Za Horami-Stalo se-Stezka09

III.ročník Pašerácké stezky

-V pátek 18.září 2009 od 17 hodin se sešli v Orlickém Záhoří u místní ZŠ a MŠ rodiče s dětmi již na 3. ročník Pašerácké stezky.
-Zapsalo se celkem 31 dětí, které chtěly zažít
dobrodružství s pohádkovými bytostmi a propašovat indicie k společné odměně, ale i samostatným odměnám za statečnost a rychlost. Na posilněnou před cestou se každý účastník posilnil opékanou dobrotou a poté se vydal na start. Na stezce byly děti provázeny přívětivou čarodějnicí, rozpustilým ohnivcem, vodníkem a nechyběli ani čerti. Za statečnost děti od pohádkových bytostí obdržely razítka, která jim v cíli byla vyměněna za samostatnou odměnu, a také další odměny za rychlost. V mladší kategorii byli umístěni nejrychlejší Kristýnka Šafářová, Kateřina Špinlerová a Štěpán
Brych, ve starší pak Toník Špinler, Matěj Vaněk a Jirka Kolovratník.Společnou odměnou všech „PAŠERÁKŮ“ po sestavení indicie za pomocí paní ředitelky místní ZŠ a MŠ Dany Honsové, byla stavebnice LEGA.
-Za zmínku patří i pomoc dalších obětavých pracovníků MŠ a ZŠ, kteří zabezpečili pohodový průběh této akce a zároveň pomoc dobrovolníků, jež ochotně s přípravami akce pomohli.
-A závěrem poděkování všem sponzorům, kterými pro tuto akci byli: VZP Hradec Králové, Oriflame, Ekolife družstvo Orlické Záhoří a Obec Orlické Záhoří.

Za OS Za horami J.Matyášová

19.9.2009 087
 
19.9.2009 088
 
19.9.2009 092
 
19.9.2009 130
 
19.9.2009 131
 
19.9.2009 089
 
19.9.2009 090
 
19.9.2009 091
 
19.9.2009 086
 
19.9.2009 098
 
19.9.2009 100
 
19.9.2009 094