Za Horami-Jak na to-Seminář1-Seminář2-Seminář3-Seminář4-Seminář5-Seminář6-Seminář7-Seminář8

Vzdělávací akce - semináře

Občanské sdružení Za horami,

517 64 Orlické Záhoří 18
IČO: 27056163
Bankovní spojení: ČSOB,a.s.

Sdružení SPLAV o.s.   MAS Vyhlídka, o.s. 

Poštovní spořitelna č.ú.: 218277248/0300
www.oszahorami.eu
ve spolupráci se
Sdružením SPLAV, o.s. Skuhrov n.B. a Místní akční skupinou Vyhlídka o.s. Záměl
pořádají v rámci realizace projektu č. 09/006/41200/002/000287
JAK NA TO
v sobotu 24.4.2010 v Orlickém Záhoří čp. 34
vzdělávací seminář:
CERTIFIKACE, PROPAGACE A MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮProgram:
08.00 – 09.00 Certifikace, propagace a marketing místních produktů - B. Dragoun
09.00 – 12.00 Certifikace, propagace a marketing místních produktů – L.Matyáš
13.00 – 17.00 Workshop, ukázky a řešení modelových příkladů – L. Matyáš, B. Dragoun
Svoji účast na semináři potvrďte do 17.4.2010
na adresu: sdruzeni@oszahorami.eu
nebo na tel.: 737 012 205 - J. Matyášová
Seminář včetně workshopu zdarma!

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Všechny texty jsou chráněny Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.