Za Horami-Jak na to-Seminář1-Seminář2-Seminář3-Seminář4-Seminář5-Seminář6-Seminář7-Seminář8

Vzdělávací akce - semináře

Občanské sdružení Za horami,

517 64 Orlické Záhoří 18
IČO: 27056163
Bankovní spojení: ČSOB,a.s.

Sdružení SPLAV o.s.   MAS Vyhlídka, o.s. 

Poštovní spořitelna č.ú.: 218277248/0300
www.oszahorami.eu
ve spolupráci se
Sdružením SPLAV, o.s. Skuhrov n.B. a Místní akční skupinou Vyhlídka o.s. Záměl
pořádají v rámci realizace projektu č. 09/006/41200/002/000287
JAK NA TO
v sobotu 22.5.2010 v Orlickém Záhoří čp. 34
vzdělávací seminář:
CHOV OVCÍ V SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍProgram:
08.00 – 09.00 Legislativní požadavky - Ing. J. Větrovský
09.00 – 12.00 Chov ovcí – Ing. L.Matyáš
13.00 – 17.00 Workshop, ukázky a řešení modelových příkladů – Ing. L. Matyáš
Svoji účast na semináři potvrďte do 15.5.2010
na adresu: sdruzeni@oszahorami.eu
nebo na tel.: 737 012 205 - J. Matyášová
Seminář včetně workshopu zdarma!

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Všechny texty jsou chráněny Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.