Za Horami-Stalo se-IV.Pašerácká stezka

V pátek 10. září 2010 se v Orlickém Záhoří u hraničního přechodu do Polska pašovalo. „Pašeráckou stezku“ připravilo místní občanské sdružení Za horami pro děti a rodiče.

Program zpestřil hned na začátku pohádkář Josef Lukášek, který dětem vyprávěl právě o místních pašerácích, ale i o dalších patronech Kačenčiny pohádkové říše. Nechyběli skřítci, vodníci ani tzv. Jánošík Orlických hor Ledříček.

Poté se děti vydaly po stezce, na které sbíraly příběhy jednotlivých patronů obcí, což nebylo zadarmo. Aby příběh obdržely musely si příběh zasloužit za své znalosti o rostlinkách, houbách ale i stopách zvěře. Jedním úkolem byl i praktický úkol, jak si poradit s úrazem ruky, který pro ně nachystal Lukáš Pochylý z Českého červeného kříže Hradec Králové spolu se svým týmem.

V cíli na ně čekaly odměny – diplomy, sladké dobroty, upomínkové předměty, které věnovalo Rádio Blaník zastoupené Evou Ženíškovou spolu s propagací této akce.

Po skončení stezky tým Českého červeného kříže zodpověděl otázky například co dělat když, ……. nás uštkne zmije, při vyražení dechu, ….. k jejich odpovědím se zapojil také Josef Lukášek, který je členem Horské záchranné služby v Deštném v Orlických horách a vyprávěl také příhody ze své praxe.

Děkujeme všem účastníkům, sponzorům, dobrovolníkům a věříme, že příští rok se sejdeme také v hojném počtu jako při letošním ročníku.

Za OS Za horami J. Matyášová

 

Fotogalerie

SPONZOŘI: