Za Horami -Stalo se - Pouťové oslavy 2024


POUŤOVÉ OSLAVY 22.-23.6.2024

O víkendu 22.-23.6.2024 se v obci Orlické Záhoří konaly tradiční pouťové oslavy.

Dvoudenní setkání  s rodáky, místními obyvateli a návštěvníky obce, s kulturním vyžitím pro děti i dospělé po oba dny pro Vás připravila Obec Orlické Záhoří a Za horami Orlické Záhoří, z.s.

V sobotu  si na místním hřišti  děti užily tvořivé dílničky, Terezčino malování na obličej, střílení ze vzduchovky. Pro dospělé i děti hrála k tanci a poslechu od večera do ranních hodin kapela JK Band.

V neděli  slavnostně zahájil v kostele sv. Jana Křtitele druhý den programu pouťových oslav Alex Drnek s první částí  varhanního koncertu, následovala slavnostní poutní mše, kterou koncelebroval  Mons. Josef Suchár. Po poutní mši proběhla druhá část varhanního koncertu, 13-ti letého vítěze celostátní varhanní  soutěže ORGANUM REGIUM  v kategorii Juniori. Tento úspěšný mladý umělec varhany opravil a naladil, velký dík a uznání  patří i jeho rodičům, kteří ho v jeho dobrovolnické aktivitě podporují.

V kostele je nově k vidění celoroční výstava „Obrázky s tajenkou“, kterou pro velké a malé návštěvníky Orlického Záhoří nakreslily děti z místní česko-polské školy a školky, zapojit se můžete do soutěže s vyplněnou tajenkou, bližší informace v informačním centru.

Po celou dobu odpoledního programu na návsi probíhal řemeslný jarmark  s keramikou, šitými hračkami, šperky, perníky, se svátečním cukrovím, tvořivými dílničkami, Terezčiným malováním na obličej.

Občerstvit výbornou kávou  a zákusky jste se mohli v Kávovém stánku Kluků z Café Neratov. U Romana na návsi nebo v restauraci Horské chaty zase točeným pivem a něčím k snědku.

Slavnostně  přivítal  a zahájil odpolední část pouťových  oslav  na pódiu Ota Turek, který vystoupil dále s šikovnými dětmi z místní česko-polské školky a školy. Slavnostní atmosféru vytvořily  mažoretky Melody, pod vedením Elišky Záleské.

A  pak doslova začalo „Supr čupr mejdlo s Alenkou“,  zábavná a legrační show s autorskými i oblíbenými dětskými písničkami, diskotékou, s velkým množstvím malých i velkých bublin, interaktivním programem, do kterého byly zapojeny děti i dospělí. „Zatančíme si, zazpíváme si, zahrajeme na nástroje, zařádíme si“, slíbila Alenka a také splnila.

Pouťového muzicírování a zpívání se tradičně ujali Míra a Veronika Tomanovi.

Děkujeme všem, kteří se do programu ochotně zapojili, pomohli s přípravami, akci  sponzorovali a přišli s námi oslavit pouťJ.

Za horami Orlické Záhoří, z.s. Jana Matyášová

Pouť 24

Kontakt: www.oszahorami.eu