Za Horami-Semináře-

Vzdělávací akce - semináře

Vzdělávací seminář:

AEKO a EZ 2021+reg. č.20/009/0111e/452/000005

AEKO a EZ 2021 + reg. č. 20/009/0111e/452/000005 !!! ZRUŠEN !!!


Principy AEKO a EZ reg.č. 18/007/0111e/452/000062 vzdělávací akce zaměřené na prioritu 4 zemědělství

--------------

Vzhledem k vývoji COVID-19 aktuální poslední termín vzdělávací akce tohoto projektu sledujte na Portálu farmáře eAGRI vpravo v Aplikaci pro veřejnost - Vzdělávací akce PRV

seminář

Projekt : Principy AEKO a EZ prodloužen do 30.6.2021


Vzdělávací materiál - projekt: Principy a problematika AEKO

Principy AEKO I.

AEKO opatření II.

Principy a zásady ekologického zemědělství

vzdělávací materiál

Principy a problematika EZ  -

 aktualizace pro r. 2020


8.9. - 27.10.2018

Vzdělávací projekt: Alternativa pro venkov reg. č. 17/001/19210/452/010/000363

seminar

8.9.2018 Studijní materiál - Uvádění nových produktů na trh I - Přírodě šetrné zemědělství s ohledem na zachování a zvýšení biodiverzity, ekologické zemědělství

22.9.2018 Studijní materiál - Uvádění nových produktů na trh II - myslivost a rybolov

6.10.2018 Studijní materiál - Uvádění nových produktů na trh III - zpracování vlastní produkce a prodej ze dvora - sýrařství, bourárna masa

27.10.2018 Studijní materiál - Uvádění nových produktů na trh IV - originální produkt, stánkový prodej, farmářské trhy, farmářské dny

logo1logo2

logo 4

logo3

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

7.4.-30.6.2018

Projekt: BIODIVERZITA - šetrně k přírodě reg. č. 17/004/0111e/452/000072
Lektoři (Ing. Libor Matyáš, Ing. Kamil Rind)

EUPVR

 

 

seminar

30.06.2018 Studijní materiál - Biodiverzita III. Zemědělství a ochrana zvěře, škody zvěří

9.06.2018 Studijní materiál - Biodiverzita II. Extenzivní chov skotu a ovcí, využití šetrné pastvy k zvýšení biodiverzity

19.05.2018 Studijní materiál - Principy a zásady Ekologického zemědělství

21.4.2018 Studijní materiál - Biodiverzita I. hospodaření v oblasti NATURA

07.04.2018 - Studijní materiál - Přírodě šetrné zemědělství s ohledem na zachování a zvýšení biodiverzity22.05.2009 – 31.03.2015

Projekt KUNŠTÁTSKÝ SEKÁČ

PRV 08/005/3310a/452/001700

( Lektoři Ing. Libor Matyáš, Ing. Josef Větrovský, Pavel Tichý)


10.7.2010 – 15.06.2015

Projekt JAK NA TO

PRV 09/006/41200/002/000167

( Lektoři Ing. Libor Matyáš, Vlastimil Bukáček, Jaroslav Kubíček, Ing. Kamil Rind)

Semináře fotogalerie: 16.1.2010, 30.1.2010, 13.2.2010, 20.3.2010, 24.4.2010


6.10.2012 - Školení k Portálu farmáře (Ing. Josef Vrzáň) - počítačová učebna Orlické Záhoří

21.9.2013 - Školení k Portálu farmáře (Ing. Josef Vrzáň) - počítačová učebna Orlické Záhoří

21. - 22.3.2014 - Mezinárodní ( CZ – PL ) seminář   Přírodě blízké zemědělství v Orlických a Bystřických horách 
( Ing. Libor Matyáš, Ing. Kamil Rind, Ing. Mieczyslaw Lyskawa)

11.10.2014 - Seminář: Výrobky s označením Orlické hory originální produkt (Pavel Tichý) - Orlické Záhoří

21.11.2014 - Školení k Portálu farmáře (Ing. Josef Vrzáň) - počítačová učebna Orlické Záhoří

18.04.2015 - Školení k podání Jednotné žádosti (Ing. Libor Matyáš) - počítačová učebna Orlické Záhoří

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Všechny texty jsou chráněny Autorským zákonem č. 121/2000 Sb.